Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goodness
['gudnis]
|
danh từ
lòng tốt, tính tốt, lòng hào hiệp
phần tinh túy, tinh chất
rút từ cái gì ra tất cả tinh chất
vì Chúa!
cảm ơn Chúa!; nhờ Chúa!
có trời biết!