Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goddamned
['gɔdæmd]
|
tính từ & phó từ
trời đánh, phải gió, mắc dịch, chết bầm chết tiệt
tôi quá chán cái máy mắc dịch này rồi!