Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dose
[dous]
|
danh từ
lượng thuốc cần dùng mỗi lần; liều
một liều ki-nin
cho uống đúng liều lượng
lượng phóng xạ mà ai/cái gì nhận được mỗi lần
một lượng phóng xạ gây tử vong
sự trải qua một cái gì khó chịu hoặc thú vị
một trận cúm, cuộc trò chuyện tẻ nhạt, đợt thời tiết xấu
Tôi chỉ chịu được cô ta với liều lượng nhỏ thôi (trong thời gian chút ít thôi)
cái mà tôi cần là một trận cười sảng khoái
bệnh hoa liễu
lây bệnh hoa liễu cho ai
mắc bệnh hoa liễu
rất nhanh; nhanh đến nỗi không ngờ
ngoại động từ
( to dose somebody / oneself with something ) cho ai/tự cho một liều gì
đã được cho một liều mạnh thuốc giảm đau
Từ liên quan
dosage massive overdose