Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
compassion
[kəm'pæ∫n]
|
danh từ
( compassion for somebody ) lòng thương, lòng trắc ẩn
lòng tràn đầy trắc ẩn
người đàn bà giàu lòng trắc ẩn
khiến ai phải động lòng trắc ẩn
cảm thấy thương hại ai
thương hại ai