Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bushel
[bu∫l]
|
danh từ
giạ (đơn vị đo thể tích khoảng 36 lít, để đong thóc...)
không giấu nghề, không giấu tài
(tục ngữ) suy bụng ta ra bụng người
ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sửa quần áo (đàn ông)
Từ liên quan
dry liquid measure volume