Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anywhere
['eniweə]
|
phó từ
bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
tôi không thể thấy nó ở đâu cả
để cái hộp này ở đâu cũng được
anh thích để nó ở đâu thì để
chúng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào anh thích
anh muốn đi đâu nữa thì cho tôi biết
đại từ
một chỗ nào đó; một nơi nào đó
tôi chẳng có chỗ nào để ở lại
bạn có biết chỗ mua máy chữ cũ không?