Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
add
[æd]
|
động từ
thêm vào, làm tăng thêm
cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
nói thêm
anh ta nói thêm rằng
( + in ) kế vào, tính vào, gộp vào
(xem) fire
miệng chửi tay đấm