Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • put one over on sb: = to trick someone: lừa dối

  • He'd tried to put one over on the tax office and got found out
  • anh ta cố đánh lừa cơ quan thuế và rồi bị phát hiện
  • cococcon  
 
 • fill in for somebody: (v) thay thế chỗ cho ai đó

  • If you go now, I'll fill in for you
  • Nếu bạn đi bây giờ, tôi sẽ thế chỗ của bạn
  • The_Heaven_Love  
 
 • feel like + something/ doing something: thấy thích ...

  • I feel like going to get ice cream, want to come?
  • Tôi cảm thấy thích đi để ăn kem, bạn muốn đi cùng chứ ?
  • The_Heaven_Love  
 
 • well-qualified (to do something): (adj) : có trình độ cao, có tay nghề vững vàng

  • Ken has more than ten years of experience in photography behind him, so he is well qualified to offer advice.
  • Ken có hơn mười năm kinh nghiệm trong nhiếp ảnh phía sau, nên ông có tay nghề vững vàng để cung cấp lời khuyên
  • He seems well qualified for the job
  • Ông dường như cũng đủ tiêu chuẩn cho các công việc
  • The_Heaven_Love  
 
 • impersonal: nhân cách con người

  • kindness is a need to be appreciated personality
  • tốt bụng là một nhân cách cần được trân trọng
  • words, folk songs, proverbs about human personality are all very focused
  • những lời nói,ca dao ,tục ngữ nói về nhân cách con người tôi đều rất chú trọng
  • Today we are participating in the contest is how the human personality and to do good is told what to do?
  • hôm nay chúng em được tham gia cuộc thi thế nào là nhân cách con người và cho biết cần làm tốt thì phải làm gì?
  • AlexPhan.  
 
 • best friend: bạn thân

  • desire is not met or the rich later talking to each other we are still close friends thu83 offline mistresses. bemoonmin.Yeu their offline friends forever 2 more
  • mong là sau này giù không gặp hay nói chuyện với nhau chúng ta vẫn là bạn thân nhé bồ nhí thu83. mình mãi là bạn nhé bemoonmin.Yếu 2 người nhiều
  • AlexPhan.  
 
 • trying awareness: cố gắng nhận thức

  • I try to realize his mistake, but why I did not do
  • tôi cố gắng nhận thức lỗi sai của mình nhưng tại sao tôi lại không làm được
  • AlexPhan.  
 
 • find out: tìm

  • Where did you find out the information about this film?
  • Bạn đã tìm hiểu các thông tin về bộ phim này ở nơi nào?
  • stupiddog  
 
 • good at study: học giỏi

  • you did well
  • bạn học rất giỏi
  • nhuyrsg123  
 
 • Healthy fun: Vui chơi lành mạnh

  • School is where healthy fun
  • Trường học là nơi vui chơi lành mạnh
  • Linhnana2k4  
 
 • to prettify: tô điểm, làm giáng

  • the old mansions are being prettified as holiday homes
  • những dinh thự cũ đang được tô điểm thành những nhà nghỉ mát
  • AlexPhan  
 
 • tobe+ too+ adj+ (for O)+ to V: quá đủ (cho ai đó) để làm gì

  • The water is too hot for him to drink
  • Nước là quá nóng cho anh ấy để uống
  • Ngoc_Van_Nguyen  
 
 • tobe/ tobe not+ (adj)+ enough+ (Noun)+ (for O)+ to V: đủ/ không đủ cái gì (cho ai đó) để làm gì

  • She is old enough to go to school
  • Cô ấy đủ tuổi để tới trường
  • Ngoc_Van_Nguyen  
 
 • have enough sth to go round: có đủ cái gì để phân phát cho mỗi người

  • Do you have enough oranges to go round?
  • Bạn có đủ số cam để phân phát cho mỗi người không?
  • green-mint  
 
 • that is zebra: đó là con ngựa vằn

  • zebra
  • con ngựa vằn
  • az95438  
 
 1... 2345678... 13