Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
y học
[y học]
|
medicine
Medicine is science and art concerned with curing and preventing disease and preserving health
medical
Medical discoveries
To read a medical journal
Chuyên ngành Việt - Anh
y học
[y học]
|
Kỹ thuật
medicine
Sinh học
medicine
Từ điển Việt - Việt
y học
|
danh từ
Khoa học nghiên cứu cách phòng và chữa bệnh.