Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
weekend
['wi:kend]
|
danh từ
cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)
văn phòng đóng cửa những ngày cuối tuần
chuyến đi nghỉ cuối tuần ở vùng quê
nghỉ cuối tuần ở nhà
nhà nghỉ cuối tuần, chuyến viếng thăm cuối tuần
động từ
đi nghỉ cuối tuần, đi thăm cuối tuần
họ đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
weekend
|
weekend
weekend (v)
stay, vacation, take a break, visit, holiday