Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
typhoid
['taifɔid]
|
tính từ
(y học) (thuộc) bệnh thương hàn
sốt thương hàn
danh từ
(y học) bệnh thương hàn (như) typhoid fever