Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tonight
[tə'nait]
|
Cách viết khác : to-night [tə'nait]
phó từ & danh từ
đêm nay, tối nay
đêm nay trời sẽ mưa
tin tức truyền thanh đêm nay
trời sẽ âm u vào tối hôm nay
phó từ
vào đêm nay, vào tối nay, vào ngày nay
vậy gặp anh vào chín giờ tối nay