Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thicken
['θikən]
|
ngoại động từ
làm cho dày, làm cho dày đặc
làm cho vải dày lại
nội động từ
trở nên dày
trở nên đặc
sẫm lại
đến nhiều
tai hoạ đến nhiều
trở nên nhiều, trở nên phức tạp
tình tiết trở nên phức tạp ly kỳ