Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
made
[meid]
|
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của make
tính từ
(động vật học) huấn luyện công phu
con ngựa huấn luyện công phu
giả tạo
lời xin lỗi giả tạo
thích hợp cho
một đêm thích hợp cho tình yêu
bản lĩnh của ai
Tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh của tôi
được làm; được chế tạo
chế tạo ở xưởng
làm sẵn
chế tạo ở địa phương
Chuyên ngành Anh - Việt
made
[meid]
|
Kỹ thuật
được làm, được chế tạo, được sản xuất
Xây dựng, Kiến trúc
được làm, được chế tạo, được sản xuất