Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
incredibly
[in'kredəbli]
|
phó từ
khó tin nổi, đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ
giỏi tiếng Anh đến nỗi không ngờ
thật là ngạc nhiên, không ai trong gia đình này muốn chăm sóc bố mẹ cả
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
incredibly
|
incredibly
incredibly (adv)
  • unbelievably, implausibly, inconceivably, absurdly, improbably
    antonym: believably
  • very, extremely, unbelievably, amazingly, really, exceedingly, extraordinarily, exceptionally, awfully