Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
group
[gru:p]
|
danh từ
nhóm
học nhóm
họp lại thành nhóm
(vật lý) nhóm nguyên tử
(toán học) nhóm các đại số
(y học) nhóm máu
(hoá học) nhóm, gốc
động từ
hợp thành nhóm; tập hợp lại
các binh sĩ tập hợp lại chung quanh lô cốt để nhận lệnh mới
phân loại, phân loại, phân hạng, phân phối theo nhóm
(nghệ thuật) tạo nên sự hoà hợp màu sắc