Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
function
['fʌηk∫n]
|
danh từ
chức năng
chức năng sinh sản
phím chức năng (tin học)
( số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
nhiệm vụ của quan toà
buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng
(toán học) hàm, hàm số
(hoá học) chức
nội động từ
hoạt động; chạy (máy)
thực hiện chức năng