Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
procreative
['proukrieitiv]
|
tính từ
sinh sản, sinh đẻ, sinh sôi nẩy nở (như) procreant