Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
farewell
[,feə'wel]
|
thán từ
tạm biệt
tạm biệt cho đến khi gặp lại!
chào tạm biệt ai/cái gì; (nghĩa bóng) không còn có ai/cái gì
danh từ
lời chào tạm biệt
nói những lời tạm biệt cuối cùng
cuộc liên hoan chia tay/quà tặng khi tạm biệt/diễn văn từ biệt