Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
eating
['i:tiη]
|
danh từ
sự ăn
thức ăn
cá chép là thức ăn ngon