Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
design
[di'zain]
|
danh từ
đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
bản đồ án thiết kế một cái máy
đề cương một quyển sách
ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ
với ý định; với mục đích; cố ý
vô tình hay hữu ý
nhằm mục đích để
có mưu đồ ám hại ai
kế hoạch
cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí
cách cắm hoa đẹp mắt
kiểu, mẫu, loại, dạng
xe ô tô kiểu mới nhất
khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo
ngoại động từ
phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh (nghệ thuật))
có ý định, định, dự kiến, trù tính; có ý đồ, có mưu đồ
dự định làm việc gì
chúng tôi không dự kiến kết quả thế này
chỉ định, để cho, dành cho
thanh gươm nhỏ bé này không phải là để chiến đấu thực sự
nội động từ
làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án
Chuyên ngành Anh - Việt
designed
|
Kỹ thuật
đã thiết kế
Toán học
đã thiết kế
Vật lý
đã thiết kế