Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
agog
[ə'gɔg]
|
tính từ
nóng lòng, sốt ruột; chờ đợi, mong mỏi
mong mỏi cái gì
nóng lòng muốn làm cái gì
đang hoạt động, đang chuyển động, đang bị kích thích, xôn xao
cả thành phố xôn xao
kích thích sự tò mò của ai, gợi tò mò của ai
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
agog
|
agog
agog (adj)
eager, excited, impatient, keen, avid, interested, enthusiastic, curious, agape (literary)
antonym: uninterested