Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
va-li
[va li]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Valise) suitcase; valise
Will this suitcase hold all our clothes?
He always carries/drags that old suitcase around with him