Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
từ
[từ]
|
term; word
I use this word in its widest sense
'Stationery' and 'Stationary' are commonly misspelled English words
This word does not translate
Am I using the term correctly?
temple guard
from; since
From one end to the other; from end to end
Since when have you lived here?
I've been talking about it since yesterday/since before Christmas!
Closed between twelve and two; Closed from 12 to 2 pm
Seen from within, it looks like a ...
to break off with ...
magnetic
Magnetic card
Từ điển Việt - Việt
từ
|
danh từ
đơn vị ngôn ngữ có nghĩa hoàn chỉnh và không tách rời nhau, dùng để đặt câu
từ đơn, từ ghép;
các nhà văn, nhà thơ dùng từ rất sáng tạo
thể thơ thường dùng làm lời của các khúc nhạc
người giữ đền, chùa
khư khư như ông từ giữ oản (tục ngữ)
động từ
không nhìn nhận, cắt đứt mọi quan hệ
ông ấy từ đứa con bất hiếu
thôi dùng cái mình nghiện
từ thuốc lá;
từ một thói quen hại sức khoẻ
không chịu nhận về mình
xin từ chức
chừa ra, không đụng đến
không từ thủ đoạn nào
kết từ
điểm khởi đầu hoặc nguồn gốc
ô-tô khởi hành từ Đồng Nai đi Đà Lạt;
đọc từ đầu đến cuối trang tin tức
mức độ của điều được nói đến là rất cao
giống từ dáng vẻ đến tính nết