Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Chuyên ngành Anh - Việt
C
[si:]
|
Tin học
Một loại ngôn ngữ lập trình bậc cao sử dụng phổ biến trong lập trình chuyên ngành. Do Dennis Ritchie của Bell Laboratories xây dựng năm 1972, ngôn ngữ C được hầu hết các hãng phần mềm chuyên ngành ưa thích. Thuộc loại ngôn ngữ thủ tục đa năng, ngôn ngữ C đã kết hợp được những tính tốt của các ngôn ngữ lập trình bậc cao với tính hiệu quả của hợp ngữ. Vì lập trình viên có thể đưa vào các chỉ lệnh tác dụng trực tiếp đến việc biểu diễn dữ liệu theo từng bit bên trong bộ xử lý, cho nên chương trình C đã được biên dịch sẽ chạy nhanh hơn nhiều so với các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Các chương trình C rất linh hoạt, viết dễ và nhanh để chạy trên các máy tính loại mới, nếu có trình biên dịch C. Bell Laboratories của hãng AT & T đã bị xoá bản quyền đối với ngôn ngữ C và hệ điều hành UNIX vì các luật chống độc quyền đã có hiệu lực trước khi Bell giải tán. Do đó các trình biên dịch C và UNIX được sử dụng công cộng, và thực tế đã được hầu hết các trường đại học và trung học chấp nhận. Kết quả là một hàng ngũ đông đảo các học sinh tốt nghiệp ngành khoa học máy tính rất thành thạo về ngôn ngữ C và hệ điều hành UINX. Điều này cộng với tính linh hoạt của ngôn ngữ C là các yếu tố quan trọng làm cho đông đảo các lập trình viên đã thích ứng với nó; họ hy vọng tìm được một thị trường rộng lớn cho các sản phẩm phần mềm của mình. Xem algorithm , assembly language , control structure , high-level programming language , portable computer , procedural language , syntax , và UNIX
Từ điển Việt - Việt
C
|
ký hiệu của cu-lông (phiên âm từ tiếng Anh Coluomb )
kí hiệu hoá học của nguyên tố các-bon
chữ số La Mã: 100
kí hiệu phân loại trên dưới
hàng thuộc loại C
Từ điển Anh - Anh
C
|

C

C (C) noun

A programming language developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972. It is so named because its immediate predecessor was the B programming language. Although C is considered by many to be more a machine-independent assembly language than a high-level language, its close association with the UNIX operating system, its enormous popularity, and its standardization by the American National Standards Institute (ANSI) have made it perhaps the closest thing to a standard programming language in the microcomputer/workstation marketplace. C is a compiled language that contains a small set of built-in functions that are machine dependent. The rest of the C functions are machine independent and are contained in libraries that can be accessed from C programs. C programs are composed of one or more functions defined by the programmer; thus C is a structured programming language. See also C++, compiled language, library, Objective-C, structured programming.