Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
vertebrate
['və:tibreit]
|
tính từ (như) vertebrated
có xương sống, có một cột sống (thú, chim..)
động vật có xương sống
danh từ
động vật có xương sống