Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
useless
['ju:slis]
|
tính từ
vô ích, vô dụng; không đem lại kết quả tốt, không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào
những cố gắng vô ích
ô tô mà không có xăng thì vô dụng
tranh cãi với họ làm gì (vô ích)
(thông tục) kém, yếu, không thạo
một đấu thủ kém cỏi
tôi rất kém về toán