Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
uncertain
[ʌn'sə:tn]
|
tính từ
( + about/of something ) không chắc chắn, không biết rõ ràng, không biết một cách dứt khoát, còn ngờ vực; không được biết một cách chắc chắn
sự thành công không chắc lắm
một bà khó biết tuổi; (hài) một bà muốn làm ra vẻ trẻ hơn tuổi thật
kết quả còn không chắc chắn
dễ thay đổi, có thể thay đổi, không kiên định
thời tiết hay thay đổi
một người tính khí thất thường
không đáng tin, không thể dựa vào được, không thể tin cậy được
một người bạn không đáng tin cậy
ngập ngừng, ướm thử
một giọng nói ngập ngừng
rõ ràng và mạnh mẽ, cả quyết