Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
truly
['tru:li]
|
phó từ
đúng sự thật
hãy nói thực với tôi điều anh nghĩ
đích thực, thực sự
những người thật sự vĩ đại
chân thành, thành thật
chân thành biết ơn
thật ra, thật vậy
thật vậy, tôi không thể nói được
lời kết thúc thư (bạn chân thành của)
(đùa cợt) lời xưng tội (tôi)