Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spawn
[spɔ:n]
|
danh từ
trứng (cá, ếch, sò, tôm...)
(sinh vật học) hệ sợi (nấm)
(nghĩa xấu) con cái, dòng giống
quân vô lại
ngoại động từ
đẻ (trứng) (cá, ếch, sò, tôm...)
sinh ra, xuất hiện, đẻ ra (cái gì) với khối lượng lớn
những khu chung cư mới mọc lên khắp nơi