Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sly
[slai]
|
tính từ
ranh mãnh, quỷ quyệt, láu cá
thằng cha láu cá, thủ đoạn ranh mãnh, mưu mẹo quỷ quyệt
đồ quỷ già láu cá!
tinh khôn; kín đáo
nụ cười, cái nhìn ranh mãnh
cô ta kín đáo liếc người bạn đồng hành của mình
tinh nghịch, tinh quái, hay đùa nghịch, ranh ma
chơi xỏ người hàng xóm một vố tinh quái
kín đáo; bí mật