Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sincere
[sin'siə]
|
tính từ
thành thật, ngay thật, chân thật; thật; không giả vờ (về tình cảm, cách ứng xử)
niềm tin chân thành của tôi là...
thật thà, chân thành, thẳng thắn (về người)
một tính đồ Cơ đốc giáo chân thành