Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
second-class
|
tính từ
thuộc về nhóm hoặc loại tốt thứ hai
bằng loại hai về lịch sử
kém hơn nhiều so với loại tốt nhất
khách sạn loại hai
công dân hạng hai (không được đối xử tử tế (như) những người khác)
phó từ
đi du lịch theo hạng thường