Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scholarship
['skɔlə∫ip]
|
danh từ
sự học rộng, sự uyên thâm, sự uyên bác
một giáo viên rất uyên bác
học bổng
được cấp học bổng