Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scarf
[skɑ:f]
|
danh từ, số nhiều scarfs , scarves
khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)
cái ca vát
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khăn quàng vai; khăn thắt lưng (như) sash
ngoại động từ
quàng khăn quàng cho (ai)
danh từ
đường ghép (đồ gỗ) ( (cũng) scarf joint )
khắc, đường xoi
ngoại động từ
ghép (đồ gỗ)
mổ (cá voi) ra từng khúc