Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sash
[sæ∫]
|
danh từ
khăn quàng vai; khăn thắt lưng (như) scarf
khung kính trượt (có thể đưa lên đưa xuống được của cửa sổ) (như) sash-frame