Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rubbish
['rʌbi∫]
|
danh từ
vật bỏ đi, rác rưởi
thùng rác
"cấm đổ rác"
bã, phần vứt đi
vật vô giá trị, người vô giá trị
sự tống khứ một người mình ghét, sự tống khứ được một kẻ khó chịu
ý kiến bậy bạ, chuyện vô lý ngớ ngẩn, chuyện nhảm nhí
nói bậy nói bạ
vô lý!, nhảm nào!
(từ lóng) tiền
ngoại động từ
chê bai, coi thường