Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
region
['ri:dʒən]
|
danh từ
vùng, miền
miền đồi núi
(giải phẫu) vùng bụng
khu
tầng, lớp (khí quyển...)
lĩnh vực
lĩnh vực siêu hình học
khoảng
cái đó giá trong khoảng 500 đồng
địa ngục, âm ti
trời, thiên đường
xấp xỉ (số, trọng lượng, giá cả..)