Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reception
[ri'sep∫n]
|
danh từ
sự nhận, sự thu nhận, sự lĩnh
sự tiếp nhận, sự kết nạp (vào một tổ chức nào...)
được vinh dự tiếp nhận vào viện hàn lâm
sự đón tiếp
tiếp đón ai niềm nở
vở kịch được nhiệt liệt hoan nghênh
sự tiếp nhận; tiệc chiêu đãi
tổ chức chiêu đãi
(kỹ thuật), (rađiô) sự thu; phép thu
sự thu tầm gần
sự tiếp thu (tư tưởng...)
có khả năng tiếp thu lớn