Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
porcelain
['pɔ:səlin]
|
danh từ
sứ; đồ sứ
( định ngữ) sứ, bằng sứ; (nghĩa bóng) mỏng manh, dễ vỡ
men sứ
(thuộc ngữ) một hình tượng bằng sứ