Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pencil
['pensl]
|
danh từ
bút chì
vật hình bút chì
bút kẻ lông mày
(vật lý); (toán học) hình chùm nhọn, chùm
chùm mặt phẳng
chùm đường thẳng
(nghĩa bóng) lối vẽ, nét bút (của một hoạ sĩ)
(từ cổ,nghĩa cổ) bút vẽ
ngoại động từ
viết bằng bút chì, vẽ bằng bút chì, kẻ bằng bút chì, tô bằng bút chì, ghi bằng bút chì
bức tranh vẽ bằng bút chì
ghi (tên ngựa đua) vào sổ đánh cá
đánh bóng nhẹ bằng những đường vòng tròn đồng tâm hoặc song song
ghi tạm (nhật ký, lịch ghi nhớ)
Từ liên quan
beam color draw write