Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
owner
['ounə]
|
danh từ
người sở hữu cái gì; chủ nhân
chủ nhân của chiếc Mercedes màu đen
người chủ của con chó
ai là chủ nhà này?
(từ lóng) thuyền trưởng