Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
off-beat
[,ɔf'bi:t]
|
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhấn vào nhịp
(âm nhạc) jazz
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khác thường, kỳ cục
một hài kịch truyền hình kỳ lạ
tính khí khác thường
Kiểu áo bà ta thật kỳ cục