Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mile
[mail]
|
danh từ
dặm; lý
dặm biển; hải lý
cuộc chạy đua một dặm
ở nơi xa xôi hẻo lánh
xem miss
trốn đi; đào tẩu
nổi bật; đáng chú ý