Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
might
[mait]
|
thì quá khứ của may
danh từ
sức mạnh
bằng sức mạnh, bằng vũ lực
với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
lẽ phải thuộc về kẻ mạnh
Từ liên quan
can may