Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
licence
['laisəns]
|
Cách viết khác : license ['laisəns]
ngoại động từ
cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký
danh từ
sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký
giấy đăng ký kết hôn
giấy phép săn bắn
bằng, chứng chỉ
bằng lái xe
bằng cử nhân
sự phóng túng, sự bừa bãi; sự dâm loạn
(thơ ca) sự phóng túng về niêm luật
kế hoạch vô cùng tốn kém
Từ liên quan
action behaviour freedom