Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
library
['laibrəri]
|
danh từ
thư viện, phòng đọc sách
thư viện lưu động
thư viện công cộng
thư viện tra cứu
tủ sách
loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)