Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hygiene
['haidʒi:n]
|
danh từ
vệ sinh
hãy thường xuyên tắm rửa để bảo đảm vệ sinh cá nhân
Để giữ vệ sinh, xin đừng hút thuốc trong cửa hàng này