Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
feast
[fi:st]
|
danh từ
bữa tiệc, yến tiệc
cái làm cho đầu óc hoặc các giác quan vui thích vì sự phong phú và đa dạng của nó; niềm hứng thú
ngày hội của màu sắc, âm thanh
ngày hội tôn giáo được cử hành vui vẻ; ngày lễ hội
lễ hội Nô-en
nội động từ
( to feast on something ) dự tiệc; ăn cỗ
họ làm lễ kỷ niệm bằng cách tiệc tùng suốt ngày
ngoại động từ
( to feast somebody with something ) thết tiệc, chiêu đãi
làm cho say mê, làm cho thích thú
say mê ngắm cảnh đẹp