Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
drunk
[drʌηk]
|
động tính từ quá khứ của drink
tính từ
say rượu
say rượu
say tuý luý
say bí tỉ, say hết biết trời đất
(nghĩa bóng) say sưa, mê mẩn, cuồng lên
say sưa với thắng lợi
vui cuồng lên
giận cuồng lên
say rượu và càn quấy
danh từ
chầu say bí tỉ
người say rượu
vụ say rượu, người bị phạt vì say rượu
Từ liên quan
drink drunken